Živá historie Speciál zima 2016

Největší příběhy starověku
Výběr z obsahu: 
  • Dlouhá cesta k věčnosti
  • Triumfy faraona Ramesse Velikého
  • Válečník v přízni Baala
  • Stavby, nad nimiž se tajil dech
  • Z pamětí krále Marobuda


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Egypt

Tajemné pomníky
Egyptské pyramidy ukrývají nejedno tajemství, které moderní věda stále nedokáže vysvětlit

Dlouhá cesta k věčnosti
Staří Egypťané věřili, že život po smrti pokračuje, ale za předpokladu uchování těla zemřelého

Čáry starých Egypťanů
Magickými praktikami bylo možné úspěšně absolvovat i Usirův soud

Jak se stal Usir pánem říše mrtvých
Usir byl prvním bájným králem Egypta, a to velmi oblíbeným, ne však u svého bratra Sutecha

Znovuzrození země na Nilu
Jak se faraonu Mentuhotepovi II. podařilo založit Střední říši a obnovit slávu Egypta?

Byblos roku 2000 př. n. l.
Historický průvodce přístavním fénickým městem ve stínu majestátního pohoří Libanon

Dobrodružství Egypťana Sinuheta
Královský úředník Sinuhet popisuje svůj útěk z Egypta do Syropalestiny

Živé dědictví starověkého Egypta
Kočka jako čestná obyvatelka chrámů, ochránkyně mrtvých i pomocnice slunečního boha

Triumfy faraona Ramesse Velikého
Stavitel, energický vládce, dobyvatel i obratný diplomat. Ramesse II. bývá považován za
nejvýznamnějšího egyptského panovníka

Řecko

Sparta roku 550 př. n. l.
Jaká místa navštívit, co ochutnat a na co si dát pozor ve staré Spartě?

Demokrat téměř samovládcem
Proč se Athény staly synonymem demokracie a Periklés ideálem státníka?

Muž, který vraždil mýty
Zcela pragmatický rozbor řeckých bájí z pera filozofa Palaifata

Mladý dobyvatel světa
Na jaře roku 334 př. n. l. se Alexandr Makedonský ocitl na asijské půdě – s cílem podmanit si obrovskou perskou říši

Athénský řečník proti makedonskému králi
Proč musel Démosthenés, velký bojovník za svobodu Řeků, odejít do vyhnanství?

Delfská věštírna v roce 100
Doporučení pro poutníky před návštěvou slavné Apollónovy věštírny

Řím

Válečník v přízni Baala
Jak dopadlo Hannibalovo tažení na Řím? Vrátil africkému Kartágu jeho slávu?

Tři proti senátu
Proč si důvěřivý voják Pompeius, hamižný obchodník Crassus a sebevědomý politik Caesar rozdělili moc v římském státě?

Kdo zničil chrám poznání?
Alexandrijská knihovna byla největším depozitářem knih v celém starověkém světě. Kdo se postaral, aby beze stopy zmizela?

Dril, disciplína a odolnost
Čím vším musel projít římský legionář? Jak vnímal svůj život, výcvik i službu?

Republikán v rouchu monarchy
Byl Augustus dravý, pragmatický a bezskrupulózní politik, nebo rozumný vládce?

Řím v roce 13
Říká se, že Augustus převzal město ze dřeva, cihel a tufu a zanechal je v mramoru

Nero, zpěvák na trůně
Zapálil císař Řím, aby postavil nový? Jak dlouho strpěli Římané vládu panovníka, jenž dal zavraždit i vlastní matku?

Šťastně obyčejné dny Pompejí
Příběh každodenního života ve starověkém městě uchovaný pod vrstvou popela a lávy

Život a smrt v aréně
Tvrdý trénink, sláva i opovržení, smrt nebo bohatství. Osudy gladiátorů bývaly pestré, ale převážně nepříliš dlouhé

Dvojí potupa Věčného města
Roku 410 vyplenili Řím Vizigóti a o pětačtyřicet let později Vandalové. Jistoty a bezpečí Říma se zhroutily

Zavraždili barbaři Řím?
Co se ve skutečnosti stalo roku 476? Rozhovor s odbornicí na pozdní antiku Jarmilou Bednaříkovou

Co by se stalo, kdyby Římská říše nezanikla?
Mohla Západořímská říše přetrvat neklidné období stěhování národů?

Antika

Stavby, nad nimiž se tajil dech
Kde se vzalo sedm divů světa? Kdo důkladně popsal nedostižné vzory vkusu a mistrovství?

Prorokové starého světa
Pomoc věštců ve starověku vyhledávali jak jednotlivci, tak hlavy států. Poodhalení závoje tajemné budoucnosti nebylo ničím nemožným

Od Archimédova šroubu po zmrzlinu
Starověké objevy – věhlasné, neznámé i zapomenuté

„Barbarská“ Evropa

Konec Bójů v Čechách
Rozpory a záhady kolem prvních obyvatel naší země, které známe jménem. Rozhovor
s archeoložkou Janou Čižmářovou

Jak se žilo v keltském sídle
První města severně od Alp aneb co víme o oppidech na našem území?

Z pamětí krále Marobuda
Vzestup a pád „říše“ Markomanů. Proč se proti Marobudovi rozhodl zasáhnout sám Augustus?

Keltská královna proti Římu
Boudica, vládkyně Icenů, v čele keltských kmenů v bitvě o Británii

Nepřátelé i spojenci
Které barbarské kmeny se řadily k nejvýznačnějším na sklonku Západořímské říše?

Zpět na Velká kniha Živé historie