Živá historie Speciál zima 2017

400 let Habsburků na českém trůnu
Témata z aktuálního čísla: 
  • Seděl na trůně šílenec?
  • Mýtus o národní tragédii
  • Náš poslední korunovaný král
  • Atentát u Ženevského jezera
  • Úspěchy i tragédie císařských dětí


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Válka a politika

Sňatky z rozumu
Svatební smlouvy mezi Jagellonci a Habsburky rozhodly o směřování českých dějin

Seděl na trůně šílenec?
Rudolf II. patří k nejpopulárnějším panovníkům českého království, přestože trpěl chorobami duše

Dva světy na cestě ke konfliktu
Pomohl Rudolfův Majestát ke skutečné svobodě víry, nebo jen rozdmýchal již dlouho doutnající
ohnisko sporů?

Rudolf kontra Matyáš
Okolnosti v habsburském rodu překvapivé vzpoury bratra proti bratru. Co znamenala pro české
království?

Mýtus o národní tragédii
Stavovské povstání a bitva na Bílé hoře kriticky a bez předsudků – rozhovor s profesorem Dušanem  Uhlířem

Barokní divadlo hrůzy
Jak probíhalapoprava sedmadvaceti povstalců na Staroměstském rynku?

Toužil vojevůdce po koruně?
Albrecht z Valdštejna dosáhl úžasné kariéry. Chtěl ji skutečně završit jako český král?

Velmi nejisté dědictví
Pragmatická sankce Karla VI. umožnila nástupnictví v ženské linii. Jak se s nečekanou úlohou
Marie Terezie utkala?

Evropa proti ženě
Válka o rakouské dědictví aneb jak se evropské mocnosti postavily k nástupu rakouské panovnice

Druhý zimní král
Podobně jako Fridrich Falcký za stavovského povstání, také Karel Albrecht se snažil ve válce proti Marii Terezii získat český trůn – i on uspěl jen krátkodobě

Revolucionář na císařském trůnu
Josef II., snad jediný Habsburk, kterého Češi vzali na milost. Proč?

Neméně osvícený bratr
Dvouletá vláda umírněného reformátora Leopolda II., bratra Josefa II.

Náš poslední korunovaný král
Slabomyslný Ferdinand řečený Dobrotivý, poslední pomazaná hlava v českém království

Improvizovaná rebelie
Svatodušní bouře a revoluční rok 1848 v pražských ulicích

Jak uspořádat mocnářství
Co přinášely rakouské ústavy českému národu?

Z mladičkého císaře stařičkým mocnářem
František Josef I. vládl 68 let. Jak lze hodnotit léta jeho panování? Rozhovor s Jiřím Pernesem

S nadšením vstříc prohře
Jak se prusko-rakouská válka o hegemonii v německém prostoru projevila v karikatuře
 
Atentát u Ženevského jezera
Jak se Alžběta Bavorská zvaná Sisi zhostila role císařovny a proč byla zavražděna?

Poslední konopišťský pán
František Ferdinand d’Este, jeho vztah k Čechám a důsledky sedmi kulí v Sarajevu

Nešťastný osud posledního českého krále
Životní cesta Karla I. Habsburského jako nenaplněná příležitost k modernizaci monarchie

Život v historii

Císař nebyl maniak, který sbíral kdeco
Rozhovor s Eliškou Fučíkovou o sběratelské vášni Rudolfa II. a skutečném osudu jeho sbírek

Posviťme si na barokní temno
Žilo se lidem v Čechách a na Moravě v době kvetoucího baroka opravdu tak zle, jak se traduje?

Degenerovaní a šílení vládci
Tušili Habsburkové, že není vhodné mísit geny v příbuzenstvu?

Rakouské Versailles
Zámek Schönbrunn získal podobu velkorysého sídla za Marie Terezie a Františka Štěpána Lotrinského

Úspěchy i tragédie císařských dětí
Jak vstoupilo 16 dětí Marie Terezie do vladařského, politického nebo společenského života?

Sedláci v malé době ledové
Z pamětí milčického rychtáře Vaváka aneb jak vypadal rok na vesnici v dobách Josefa II.

Češi ve Vídni
Jaké bylo soužití českého a německého živlu v srdci monarchie?

Tragický konec korunního prince
Co přimělo následníka rakouského a uherského trůnu Rudolfa Habsburského vzít si život?

Služba u Arcidomu habsburského
Kdo udržoval chod pevného a zdánlivě neotřesitelného císařského dvora?

Zlatý věk českého národa
Jak se během dlouhé vlády Františka Josefa I. změnil život našich předků

Nepostradatelní i opovrhovaní byrokraté
Rozhovor s profesorem Milanem Hlavačkouo c. k. úřednících, bez nichž byl život stejně nemyslitelný jako dnes

 

 

Zpět na Živá historie Speciál