Živá historie Speciál zima 2018

Sudety
Témata z aktuálního čísla: 
  • Příběh slova Sudety
  • 1918: Pro nás svoboda, pro Němce zlý sen
  • Za vlast se zbraní v ruce
  • Drsné pohraničí
  • Mnichovská zrada


Prohlédněte si celý časopis. Klepněte na stránku a listujte!

Němci v českých zemích

Příběh slova Sudety
Pojem „Sudety“ bývá spojován s neblahými událostmi 20. století, je však mnohem starší

Příchod prvních Němců
Kdy se začala psát historie česko-německého soužití v českých zemích?

Pobělohorský triumf němčiny
Doba temna a národního obrození nejen v Sudetech

Konfliktní společenství
Okolnosti v habsburském rodu překvapivé vzpoury bratra proti bratru. Co znamenala pro české
království?

Zlaté ruce Sudet
Méně úrodné pohraniční oblasti měly předpoklady k rozvoji průmyslu a obyvatelé Sudet toho
dokázali náležitě využí

Když mýdlo, tak s jelenem  
Legendární výrobek zrozený ve firmě ústeckého podnikatele Johanna Schichta přežil moderní vymoženosti

Neklidné Sudety

1918: Pro nás svoboda, pro Němce zlý sen
Jak reagovala nejpočetnější národnostní menšina na vznik samostatného Československa?

Promarněná příležitost
Dvacátá léta se nesla ve znamení národnostního smíru, hospodářská krize však stabilitu v zemi narušila

Sudetoněmečtí politici
Které osobnosti vedly „naše Němce“, kdo byli aktivisté a negativisté?

Prostě Henlein!
Příběh nevýrazného úředníčka, jenž roku 1935 vyhrál volby

Domů do Říše!
Pod praporem Henleinovy SdP podlela většina sudetských Němců vábení nacistické třetí říše

Za vlast se zbraní v ruce
Zrod Stráže obrany státu a likvidace ozbrojeného povstání v Sudetech v září 1938 

Plány německého úderu
Co Němci věděli o Stráži obrany státu a s čím počítaly jejich útočné plány?

Vojenskou posilou u SOS
Osobní zážitky záložníka z krizových časů mobilizace roku 1938

V první linii
Obranná opatření na dlouhých hranicích Československa 

Na stránkách tisku
Stráž obrany státu a její role v ochraně hranic prostřednictvím novinových zpráv

Strážci pod palbou
Příslušníci SOS bránili suverenitu Československa na mnoha místech s nasazením života

Drsné pohraničí
Vzpomínky přímých účastníků obrany hranic dodnes přibližují pohnutou atmosféru doby

Sudetší Němci proti hákovému kříži
Mezi německými obyvateli byla řada těch, kteří bojovali proti nacismu

Tři příběhy z Ústí
Co pojí starostu Leopolda Pölzla, malíře Ernsta Neuschla a filmového producenta Rudolfa Siebera?

Setkání se zvůlí
Dramatické osudy protinacisticky smýšlejících výtvarných umělců a jejich děl

Mnichovská krize a druhá republika

Mnichovská zrada
Černé dny v tisku a dokumentech

Zapomněl Chamberlain dohodu v Mnichově?
Mnichovská dohoda a pozoruhodné osudy jejích administrativních součástí

Rozdrásaná republika
První říjnové dny v odstoupeném pohraničí

Českoslovenští Němci v tisícileté Říši
Jak se žilo v Říšské župě Sudety?

Trpké dny po Mnichovu
O 167 dnech druhé republiky s historikem Janem Gebhartem

Malá, ale naše
Důsledky mnichovské dohody v hospodářství a infrastruktuře

Deník druhé republiky
Podivné měsíce na přelomu let 1938 a 1939 den po dni 

„A přesto jsme svobodní!“
Německá propaganda slaví zábor Sudet

Otroci třetí říše
Pobočné koncentrační tábory v Sudetech a protektorátu

Odsun

Zůstanou, nebo půjdou?
Poválečný hromadný odsun německého obyvatelstva nebyl předem daným faktem

Zbavme se Němců
Konec války odstartoval největší migrační pohyb v českých dějinách

Co by se stalo, kdyby se odsun neskutečnil?
Alternativní scénáře dalšího soužití s Němci

Pohraničí po odsunu
Jak se praxe na hony vzdálila ideálním představám o novém osídlení

Demolice Sudet
Téměř polovina sídel po Němcích zůstala opuštěná a musela se zlikvidovat

Chladné přijetí
Příběh někdejších obyvatel českých Sudet pokračoval v Rakousku a Německu

Ozvěny stýkání a potýkání
O traumatech i pozitivech česko-německého soužití se švýcarským historikem Adrianem von Arburgem

Opuštěné perly Sudet
Broumovský klášter a osudy okolních barokních kostelů Kryštofa a Kiliána Ignáce Dientzenhofera

Zpět na Živá historie Speciál