Živá historie 7-8/2020

Čeští krajané Volyň a Banát
Výběr z obsahu: 
  • Na Volyň a zase zpět
  • Na návštěvě v minulosti
  • Prokletí dynastie Kennedyů
  • Tváří v tvář faraonovi
  • Limonádový Joe z Třebíče

+ DÁREK: Historické stolní hry Pestrá cesta (konec 19. st.) a Vlastenecká hra

Dva "drobné" doplňky k historickým hrám, které vyšly jako příloha Živé historie 7-8/2020:

Ozval se nám stálý čtenář pan Lorek z Brna, který vlastní prvorepublikovou stolní hru "Vlastenecká hra". Tu jsme vám spolu se starší "Pestrou cestou" přibalili, ale bez pravidel - ta se v exempláři z Muzea hraček v Rychnově nad Kněžnou nedochovala. Pan Lorek byl tak laskav a pravidla ze hry, kterou zdědil po svém tatínkovi a má ji kompletní, oskenoval. Děkujeme! Kompletní PDF můžete stahovat tady
Součástí "Pestré cesty" jsou i nádherné cínové figurky dobových turistů. Přibalit jejich kopie k časopisu opravdu není v našich možnostech :), ale máme tu dobu 3D tisku a tak se třeba někomu bude hodit náš model figurky na Thingiverse.
Pokud nechcete tisknout, můžete se aspoň virtuálně pokochat v prohlížeči (včetně výrobních nedokonalostí a oprýskaných barev).

Téma: Češi ve světě 

Hlavní cíl: jižní polokoule
Ač Češi v 19. století při odchodu z monarchie málokdy volili Latinskou Ameriku, na počátku 20. století zde vznikla silná česká komunita

Na Volyň a zase zpět
Když bylo v roce 1861 v Rusku zrušeno nevolnictví, stalo se rozlehlé impérium významným cílem českých vystěhovalců, kteří zde mohli levně koupit půdu

Česká krása pro uši
V průběhu 18. století opustilo české země několik desítek skladatelů. U některých z nich se učil například mladý Mozart

Na návštěvě v minulosti
Jak se dnes mají krajané v Rumunsku? Jsou tamní komunity stále živou připomínkou toho, jak kdysi vypadal život na české vsi?

Válka a politika 

Republika, nebo monarchie?
Po porážce revoluce let 1848–1849 čekal Giuseppe Garibaldi na příležitost, aby znovu vystoupil se zbraní v ruce za sjednocení Itálie 

Prokletí dynastie Kennedyů
Majetný a vlivný rod Kennedyů připomínal svým životním stylem evropskou aristokracii. Jeho osudy plnily společenské rubriky

Mírotvorci třicetileté války
Požár třicetileté války vzplanul i zhasl v českých zemích. Čí diplomatický um zásadně přispěl k ukončení tohoto ničivého konfliktu?

Věda a umění 

Senzace v Údolí
Co přinesl objev Tutanchamonovy hrobky archeologii a jak se odborníci vypořádali s pozůstalostí objevitele?

Tváří v tvář faraonovi
Tutanchamonova pohřební maska patří k nejatraktivnějším předmětům výbavy, je uchvacujícím příkladem tohoto nejlepšího z egyptského umění 

Neúplný portrét českého kolaboranta
Film Anatomie zrady režiséra Bisera A. Arichteva líčí životní osudy plukovníka Emanuela Moravce. Jak se tvůrci vypořádali s historickými fakty?

Skleněný vrak
V Gdaňském zálivu navěky odpočívá kolem dvou set lodí. Od šedesátých let minulého století probíhá na několika z nich výzkum, kterého se účastní také Češi

Život v historii 

Limonádový Joe z Třebíče
Třebíčskou firmu ZON založil roku 1879 Ferdinand Kubeš, který se jako jeden z prvních ve střední Evropě rozhodl vyrábět limonády ve velkém

Českým dětem české hry
S nárůstem volného času se objevily i stolní společenské hry určené pro děti a mládež. Novou generaci měly pobavit, vzdělat a vychovat k lásce k vlasti

Zrození etruského aristokrata
V orientalizujícím období starověku se Středomořím šířily východní vlivy, které rezonovaly i v Etrurii a urychlily utváření tamější elity

Všichni to rádi chlazené
Životy lidí zásadně ovlivnil vynález, který možná nepůsobí revolučně, ale jeho význam byl nedozírný: lednice

Legendy a náboženství 

Rytířské bratrstvo s tajným úkolem
Mystérium templářského řádu daleko přesáhlo původní význam rytířského bratrstva. Stalo se z něj sousto pro hledače senzací, příznivce ezoteriky i konspiračních teorií

Krvelačná fúrie i světice
K počátku ruského státu neodmyslitelně patří Olga, která jako první z knížat nalezla Krista. Navzdory tomu bývá líčena jako mstivá a vychytralá žena

Oblíbený světec Karla IV.
Nejlépe řemeslně zpracovaná svatovítská autentika pochází z hrobu sv. Zikmunda. Dokládá zbožnost Karla IV.

Zpět na Živá historie