Dárky časopisu Živá historie

Nestihli jste si koupit číslo s přílohou, která vás zajímá? Nevadí, stačí napsat na predplatne@epublishing.cz nebo zavolat na tel. 545 211 880 (pondělí-čtvrtek, 8-16 hod.)

Živá historie 5/2024

Kompletní rodový strom habsburské dynastie (1629)

Živá historie 4/2024

Propaganda na plakátech Třetí říše a Spojenců (2. sv. válka)

Živá historie 3/2024

Revoluční lyžařská učebnice Mathiase Žďárského (1908)

Živá historie 1-2/2024

Unikátní hrací karty Detektiv Fuk (první republika)

Živá historie 11/2023

Letové řády ČSA s ČLS (1937) a „olympijské“ Lufthansy (1936)

Živá historie 10/2023

Původní český plakát k Disneyho filmu Sněhurka (1938)

Živá historie 9/2023

Němé značky na turistické mapě Krkonoš (30. léta)

Živá historie 7-8/2023

Plány železnic Rakousko-Uherska a Jadranu (1918 a 1922)

Živá historie 6/2023

Pozvánka na korunovaci Marie Terezie českou královnou (1743)

Živá historie 5/2023

Atentát na starostu Chicaga Ant. Čermáka (1933)

Živá historie 4/2023

Pamětní list k prvnímu letu balonem (1783)

Živá historie 3/2023

Iluminovaná kronika císaře Zikmunda (1445–1450)

Živá historie 1-2/2023

Císařské karty z I. světové války (1914)

Živá historie 12/2022

Dobové plány pevností Terezín (1865) a Josefov (1790)

Živá historie 11/2022

Filmové plakáty Škola základ života (1938) a Pohádka máje (1941)

Živá historie 10/2022

Návrhy Karlštejna a katedrály sv. Víta od Josefa Mockera (19. st.)

Živá historie 9/2022

Školní plakáty z doby monarchie, 19. století

Živá historie 7-8/2022

Telegram o smrti bratrů Šuhajů + seznam zločinů (1921)

Živá historie 6/2022

Vyhláška s odměnou za dopadení parašutisty Valčíka

Živá historie 5/2022

Původní Jurkovičovy návrhy Libušína a Maměnky (1898, 1897)

Živá historie 4/2022

Konec monarchie pohledem časopisu Kopřivy (1918)

Živá historie 3/2022

Plán Prahy (1894) a první plán Velké Prahy (1921)

Živá historie 1-2/2022

Karty pro Národopisnou výstavu českoslovanskou (1984)

Živá historie 12/2021

2x dobový výkres "řopíku" (LO vz. 37)

Živá historie 11/2021

Prvopisy prezidentských dekretů E. Beneše (1944-1945)

Živá historie 10/2021

Staré kalendáře od středověku (1480) po první republiku (1922)

Živá historie 9/2021

První ilustrované vydání Vitruviových spisů (1511)

Živá historie 7-8/2021

Budějovice-Linec, první železnice na kontinentu (1832)

Živá historie 6/2021

Dekret kutnohorský, opis mistra Jana Husa (1414)

Živá historie 5/2021

llustrovaný islandský rukopis Edda (1220/1765)

Živá historie 4/2021

Turistické mapy Českého ráje a Tater (1935 a 1923)

Živá historie 3/2021

Patent o zrušení nevolnictví a teloranční patent (1781)

Živá historie 1-2/2021

Vykládací karty Emy Destinové (1920)

Živá historie 12/2020

Legionářská mapa operací na Transsibiřské magistrále, 1919

Živá historie 11/2020

Dosud nepublikované rodokmeny všech Přemyslovců

Živá historie 10/2020

Unikátní mapy Čech (1518) a Moravy (1664)

Živá historie 9/2020

Tigerfibel - učebnice pro osádky tanků Tiger (1943)

Živá historie 7-8/2020

Historické stolní hry Pestrá cesta (konec 19. st.) a Vlastenecká hra

Živá historie 6/2020

Plán pražského výstaviště (Všeobecná zemská výstava 1891)

Živá historie 5/2020

Slavnostní provedení čs. ústavy (1932)

Živá historie 4/2020

Leonardovy rukopisy a skici (1478-1518)

Živá historie 3/2020

Unikátní mapy hvězdné oblohy (1670 a 1824)

Živá historie 1-2/2020

Legionářské ručně malované karty

Živá historie 12/2019

Rukopisy královny Elišky Rejčky

Živá historie 11/2019

Plakáty Hej rup! a Svět za mřížemi

Živá historie 10/2019

Mapa slovanského světa (1868)

Živá historie 9/2019

Náborové letáky Royal Air Force (2. světová válka)

Živá historie 7-8/2019

Královský bestiář z Britské knihovny, 1200-1210

Živá historie 6/2019

Časopis Hlinkovy mládeže, Slovenský štát 1944

Živá historie 5/2019

Podvržené Rukopisy zelenohorský a královédvorský (19. st.)

Živá historie 4/2019

Zlatý věk Zeppelínů , dobový prospekt (1935)

Živá historie 3/2019

Kronika česká Václava Hájka z Libočan (1541)

Živá historie 1-2/2019

Prvorepublikový betlém Kolínské cikorky

Živá historie 12/2018

Plakáty Orient Expressu (19. století)

Živá historie 11/2018

Erby elity České koruny z Karlova hradu Lauf (1361)

Živá historie 10/2018

Propagační brožura československé armády, 1937
8 stran

Živá historie 9/2018

Zlatá bula sicilská, 1212
2 525 × 295 mm

Živá historie 7-8/2018

Noviny z roku 1918 - přelomové okamžiky vzniku republiky
8 stran, A3

Živá historie 6/2018

Kronika kostnického koncilu, 15. století
16 stran, 200× 295 mm

Živá historie 5/2018

Legionářský časopis Houpačky, 1919
8 stran, 230 × 290 mm

Živá historie 4/2018

Voynichův rukopis, 15.- 16. st.
16 stran, 178 × 238 mm

Živá historie 3/2018

Grafický list Vojtěcha Hellicha se všemi panovníky českých zemí (1848)
590 × 430 mm

Živá historie 1-2/2018

Prvorepublikové reklamní hrací karty Jiří Schicht
Balíček pro hru Černý Petr (33 karet + 2 náhradní)

Živá historie 12/2017

3× protektorátní přídělové lístky

Živá historie 11/2017

Roční lístek Čs. drah na rok 1928/9 s mapou a seznamem železničních tratí
Formát: průkazka s vlepenou vloženou mapou

Živá historie 10/2017

Martinská deklarace
1918

Živá historie 9/2017

Bible Václava IV.
1380-1400
Formát: A3, 8 stran

Živá historie 7-8/2017

Plakáty Karlsbad a Luhačovice
počátek 19. století
Formát: 84 × 60 cm

Živá historie 6/2017

Atlas erbů Livro do Armeiro-Mor
1509
Formát: 16 stran A4

Živá historie 5/2017

Dvojjazyčná vyhláška Anthropoid - pátrání po parašutistech
1942
Formát: A3

Živá historie 4/2017

Oboustranný plakát k filmu Vynález zkázy
1958
Formát: 84 × 60 cm

Živá historie 3/2017

Turistické a lyžařské mapy Krkonoš
1920
Formát: dva oboustranné listy 270 × 460 mm

Živá historie 1-2/2017

Historické národní karty M. Alše
1893
32 mariášových karet + 1 náhradní

Živá historie 12/2016

Panoramatická mapa New Yorku a Central Parku
1876 a 1863
Formát: 660 × 490 mm

Živá historie 11/2016

Národnostní mapa rakouské monarchie
1855
Formát: 922 × 672 mm

Živá historie 10/2016

Kodex Manesse s českým komentářem
Počet stran: 16
14. století
Formát: A4

Živá historie 9/2016

Triumfální sloup Marka Aurelia na grafickém listu G. B. Piranesiho
v italském originále a českém překladu
2. století / 1770
Formát: 920 × 215 mm

Živá historie 7-8/2016

2× DÁREK
Dobová stolní hra Po stopách inženýrů Hanzelky a Zikmunda
Plakát panovníků českých zemí

Živá historie 5/2016

Zakládací listina pražské univerzity a faksimile z Vita Caroli
Formát: skutečné měřítko
Rok: 1348 a 50.-70. léta 15. století

Živá historie 4/2016

Mapa a uliční plán Vídně
Formát: 630 × 780 mm
Rok: 1705–1725 a 1900

Živá historie 3/2016

Strop jeskyně Altamira
Formát: 920 × 270 mm
Rok: 20-12 tisíc let př. n. l.

Živá historie 1-2/2016

Betlém Mikoláše Alše
Formát: 4 listy 320 × 230 mm
Rok: 1902/1904

Živá historie 12/2015

Výkresy a reklamy Laurin & Klement
Formát: 2× A3, oboustranné
Rok: kolem 1910

Živá historie 11/2015

Codex pictoricus mexicanus: unikátní obrazový rukopis českého jezuity Ignáce Tirsche
Formát: A4, 16 stran
Rok: kolem 1762

Živá historie 10/2015

Filmové plakáty: Kristián a Svět patří nám
Formát: 610 × 850 mm, oboustranný
Rok: 1937 a 1939

Živá historie 9/2015

Deník: Fridrich z Donína - Cesta do italské země
Formát: 159 × 194 mm, 16 stran
Rok: poč. 17. století

Živá historie 7-8/2015

Ekonomická mapa protektorátu a předválečné národnostní rozložení
Formát: 800 × 580 mm
Rok: 1939 a 1926

Živá historie 6/2015

Pražský ilustrovaný zpravodal
Formát: 275 × 390 mm, 16 stran
Rok: 193x

Živá historie 5/2015

Mapa poštovních spojení
Formát: 740 × 500 mm
Rok: 1826

Živá historie 4/2015

Fechtbuch De arte athletica (Paulus Hector Mair)
Formát: 190 × 264 mm, 16 stran
Rok: 1544

Živá historie 3/2015

14 rytin z třicetileté války (šternberská sbírka)
Formát: 297 × 420 mm
Rok: různé

Živá historie 1-2/2015

Stolní hra Masarykův okruh
Formát: 700 × 314 mm
Rok: 1930

Živá historie 12/2014

Exilové noviny
Formát: 316 × 440 mm, 16 stran
Rok: 1918

Živá historie 11/2014

Vyšehradský kodex
Formát: 224 × 316 mm, 16 stran
Rok: před 1086

Živá historie 10/2014

Letový plán a letový řád ČSA
Formát: 610 × 500 mm stran
Rok: 1938 a 1933

Živá historie 9/2014

Mapa Podkarpatské rusi a plán Užhorodu
Formát: 610 × 500 mm
Rok: 1935

Živá historie 7-8/2014

Zlatá bula Karla IV.
Formát: 240 × 310 mm, 8 stran
Rok: 1356

Živá historie 5/2014

Katalánský atlas
Formát: 1240 × 410 mm
Rok: 1356

Živá historie 4/2014

Protektorátní plány Prahy a Brna
Formát: 700 × 560 mm
Roky: 1944 a 1940

Živá historie 3/2014

Noviny z prvních dnů protektorátu
Formát: 300 × 410 mm, 8 stran
Rok: 1939

Živá historie 1-2/2014

Královské hrací karty
Formát: 55 listů, 4 barvy
Rok: okolo 1450

Živá historie 12/2013

Mapa silnic a železnic ČSR s návrhem autostrády J. A. Bati (1937)

Živá historie 11/2013

Nejoblíbenější filmový časopis Kinorevue s výběrem nejzajímavějších článků (1939)

Živá historie 10/2013

Mobilisační vyhláška (1938)
Mapa okleštěného Česko-Slovenska "Malá, ale naše!" (1938)


Živá historie 9/2013

Atlas hvězdné oblohy (okolo 1600)

Živá historie 7-8/2013

Expediční deník Emila Holuba (1883-1887)

Živá historie 6/2013

Panoráma rudolfínské Prahy (1606)

Živá historie 5/2013

Bellifortis - válečnické vynálezy (1405)

Živá historie 4/2013

První mapa našeho území (2. století)

Živá historie 3/2013

Dobový časopis Humoristické listy (1918/1919)

Živá historie 2/2013

Starověký Řím (1. století)
Obrazová mapa Pirra Ligoria (1561)